Armoedebestrijding en beleidswerk

Wil jouw organisatie, dienst, school graag meer inzicht in armoede krijgen? Dan kan je bij De Schakel terecht voor een vorming over armoede. We gaan graag in overleg om een vormingsaanbod op maat uit te werken. Uniek in onze aanpak is dat mensen in armoede mee vorming geven en vertellen wat het betekent om arm te zijn. Niemand kan immers beter duidelijk maken wat armoede betekent dan zij zelf.

We organiseren jaarlijks sensibiliseringsacties. We maken beleidsmensen en een ruim publiek bewust van het feit dat armoede een realiteit is, ook in onze welvarende regio. We werken daarvoor samen met lokale partners.

Voor onze themawerking brengen we mensen in armoede samen. Zij bepalen het thema. We vertrekken steeds vanuit hun ervaringen om knelpunten zichtbaar te maken en voorstellen te formuleren hoe het anders en beter kan. Niet enkel beter voor de deelnemers in onze themagroep, maar voor alle mensen in armoede. Het resultaat van onze themawerking bundelen we in een dossier en daarover gaan we in gesprek met beleid en diensten. Wij werken vooral rond de thema’s ‘cultuur- en vrije tijd’, ‘mobiliteit en vervoersarmoede’, op het thema ‘toegankelijke bib’ en op ‘dienstverlening’ en ‘levenseindezorg voor mensen in armoede’.

Meer weten?