Sponsors

Voor de individuele hulp aan mensen in armoede en voor de basiswerking is De Schakel afhankelijk van giften en sponsoring. Hiervoor is geen enkele subsidiëring voorzien. Omdat het bezoekersaantal jaarlijks stijgt en de vraag naar noodhulp de laatste jaren toeneemt, is De Schakel genoodzaakt om blijvend op zoek te gaan naar sponsors en vrijwilligers die een steentje willen bijdragen.

Ontsnappen uit armoede is een zaak van iedereen!

Ziet u mogelijkheden om daar samen met De Schakel werk van te maken?

Contacteer:

Marleen Van den Mooter, coördinator, 0476/63.23.46, marleen.vandenmooter@deschakelpuurs.com

Chris Van de Vreken, themawerker, 03/899 40 32, chris.vandevreken@deschakelpuurs.com

Financiële steun welkom op

BE77 4016 0344 9142

Welzijnsschakel Puurs vzw, Stationsstraat 1, 2870 Puurs

BE86 8939 4407 0450 (met fiscaal attest)

Netwerk tegen armoede, Vooruitgangsstraat 323/6, 1030 Brussel - Projectnummer 207 Welzijnsschakel Puurs