Wij vertrekken vanuit de ervaringen van mensen in armoede en proberen knelpunten en drempels zichtbaar te maken. En we denken na over wat anders en beter kan. De meningen en de ervaringen van mensen in armoede vormen de basis van de publicaties waarmee wij naar beleidsmensen en diensten trekken.

Ons CULTuurtje

Drempels en beleidsaanbevelingen voor cultuurparticipatie van mensen in armoede

Wegwijzer

Over mobiliteitsproblemen en vervoersarmoede. Met inspirerende aanbevelingen voor een betere mobiliteit voor mensen in armoede

Samen Cultuur

Een creatief dagboek van mensen in armoede over wat cultuur voor hen betekent

Thuis in de bib

Een bundeling van tips voor bibliotheken. Hoe kan je mensen in armoede warm onthalen in de bib?

Omarmen

Een participatieproject met diverse lokale sociale partners en cultuurdiensten om het cultuuraanbod toegankelijker te maken voor mensen in armoede

Inspiratiegids Zorgen over morgen def.pdf

Zorgen over morgen

Een publicatie over het traject om levenseindezorg toegankelijker te maken voor mensen in armoede, in samenwerking met Palliatief Netwerk Mechelen.

Meer weten? Contacteer ons!