Onze missie

Onze missie

Ons doel is om in onze eigen omgeving solidariteit uit te bouwen om de problematiek van armoede en uitsluiting in zijn verschillende vormen aan te pakken.

Onze kijk op armoede

Als wij kijken naar armoede, vertrekken wij vanuit de definitie van Professor Jan Vranken.

Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen, dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het individuele en collectieve bestaan. Het scheidt de armen van de algemeen aanvaarde leefpatronen van de samenleving, zodanig dat een kloof ontstaat die zij niet op eigen kracht kunnen overbruggen.

Professor Jan Vranken, Universiteit Antwerpen, 2002

Dit betekent niet dat mensen in armoede niet krachtig zouden zijn. Integendeel, het vraagt een immense kracht en inventiviteit om de stroom van problemen het hoofd te blijven bieden. Als vereniging zijn wij er van overtuigd dat je zowel oorzaken van armoede als oplossingen voor armoede op verschillende niveaus moet zoeken. Niet enkel bij mensen in armoede zelf, ook op het niveau van diensten en op het niveau van de samenleving als geheel. Centraal staat: hoe kunnen we er voor zorgen dat mensen in armoede hun grondrechten kunnen opnemen?

Onze werking volgens 6 criteria

De werking volgens de 6 criteria vormt de garantie dat al onze activiteiten gebeuren mét, voor en door mensen in armoede, en dat er structureel gewerkt wordt aan beleidsadvies.

De 6 criteria zijn:

Mensen in armoede blijven zoeken

Mensen in armoede verenigen

Mensen in armoede het woord geven

Werken aan maatschappelijke emancipatie

Werken aan maatschappelijke structuren

Dialoog met samenleving en beleid realiseren