Ontmoetingsruimte


Na 2 (corona)jaren gebruik gemaakt te hebben van onze Pop-Up op het Dorpshart als ontmoetingsruimte, keren wij vanaf maandag 3 oktober 2022 terug naar onze vertrouwde plek in de Stationsstraat.

Achter onze winkel bevindt zich een ontmoetingsruimte waar mensen in armoede meer dan welkom zijn. Vanuit de winkel naar de ontmoetingsruimte is het maar een kleine stap. Tijdens de openingsuren kan iedereen er terecht voor een tas koffie of thee, maar vooral ook voor wat gezelschap, sociaal contact en warmte in de winter. In De Schakel krijg je de kans om contacten te leggen, ervaringen uit te wisselen, uit je isolement te komen.

Vrijwilligers zorgen in de ontmoetingsruimte voor een aanspreekpunt, een luisterend oor en basis ondersteuning. Voor mensen met problemen waarbij individuele ondersteuning nodig is, is onze coördinator het aanspreekpunt. Zij staat in voor doorverwijzing naar de juiste diensten, individuele coaching, het leggen van contacten, telkens vanuit een emancipatorische visie en met respect voor de eigen keuze.