Speculaasverkoop.

Speculaasverkoop ten voordele van De Schakel.

De Schakel Puurs, Welzijnsschakel en Vereniging Waar Armen het Woord Nemen, is in de regio Klein-Brabant als vrijwilligersorganisatie actief op vlak van armoedebestrijding. Om haar basiswerking verder uit te bouwen doet ze beroep op de bereidwillige steun van haar sympathisanten.

Onze basiswerking is opgebouwd rond een kringloopwinkel kleding en kleine artikelen en een ontmoetingsruimte. Om alles op een veilige manier te laten verlopen, deden wij het voorbije jaar extra investeringen in ventilatie en verwarming.

De ontmoetingsruimte biedt de mogelijkheid om sociale contacten te leggen. Tijdens een gesprek of na een doorverwijzing stellen wij soms grotere noden vast. Tijdelijk bieden wij individuele ondersteuning aan gezinnen: voedselpakketten, deelname aan culturele of vakantie-uitstappen en vakantieverblijf aan zee tegen laag tarief,... Wij lossen de problemen niet op, maar gaan samen met de mensen op zoek naar de meest gepast hulp.

Om dit alles te realiseren hebben wij nood aan voldoende financiële middelen. Om ons hierbij te steunen bieden wij onderstaande speculaasmannetjes aan.

2 mannetjes van 17 cm – 70 gr. = 1,50 euro2 mannetjes van 23cm – 160 gr. = 2,50 euro


Te verkrijgen in De Schakel vanaf 15 november 2023 

of op bestelling via mail: marleen.vandenmooter@deschakelpuurs.com